11 august 2015

În România zilelor mele: Eroii și Martirii Neamului jertfiți de mai multe ori… Cei care ne ucid memoria: drept extrem… asumat! Diriguitorii își asigură nemurirea – substituind Martirii și Eroii din Istorie…(excurs   on-line  +

cu   privire   la   trecerea   în   ilegalitate   a   eventualelor   iluzii   legionare  

și   condamnarea   visătorilor   morți) 

Fragment din DECLARATIIle lui MIHAIL ENESCU – fost Consul General al României în Germania, la sfârşitul celui de-al II-lea Război mondial:… Comisia Instructorie de la Nürnberg a scos din cauză şi entităţile pe care le reprezenta Mişcarea Legionară: Guvernul Naţional şi Armata Naţională. Aceste entităţi nu sunt culpabile nici de „crima de război”, nici de „genocid”, nu sunt nici „fasciste”, nici „naziste”, nici ,,colaboraţioniste”.

…S-au publicat, însă, darea în judecată şi sentinţa de condamnare de către Tribunalul Internaţional de la Nürnberg, a altor organizaţii. Astfel, în afară de partidele Fascist şi Naţional-Socialist, de SA şi, mai ales, de SS, au fost condamnate pentru „crime război“ şi „contra umanităţii“, pentru „fascism“, „nazism“ şi „colaboraţionism“, mai toate mişcările naţionaliste din Europa: „Rex“ a lui Leon Degrelle, „Ustaşa“ croată, „Crucile cu săgeţi“ - maghiară, „Hlinka“ – Garda slovacă etc.

Numai Mişcarea Legionară şi mişcarea „Strajnicii“ - bulgară (după modelul legionar)… au rămas în afară de asemenea condamnări.
Cât priveşte problema evreiască, cunoscutul sionist Lowenthal a afirmat aceeaşi teză ca în memorandumul meu despre Garda de Fier [Mișcarea Legionară], la procesul Eichman, în 1961: „Antisemitismul Gărzii de Fier nu era de natură rasistă ca la nazişti, ci de invidie faţă de starea economică a populaţiei evreieşti din România”.
***

„Astăzi întreaga lume se află sub semnul revoluţiei, dar, în timp ce alte Popoare trăiesc acesta revolutie în numele luptei de clasă si al primatului economic (comunismul) sau al Statului (fascismul), sau al rasei (hitlerismul), Mişcarea Legionară s'a născut sub semnul Arhanghelului Mihail şi va învinge prin graţia divină. De aceea, în timp ce toate revoluţiile contemporane au de scop cucerirea Puterii, revoluţia legionară e spirituală şi creştină…

De aceea Mişcarea Legionară se distinge de tot ce s'a făcut până azi în istorie, şi victoria legionara va aduce cu sine nu numai restaurarea virtuţilor neamului nostru, o Românie activă, demnă şi puternică, ci va crea un om nou, corespunzând unui nou tip de viată europeană. Omul nou nu s'a născut niciodată dintr'o mişcare politică, ci s'a născut totdeauna dintr'o revoluţie spirituală, dintr'o mare schimbare interioară." (Mircea Eliade, 1937)Parlamentul României
Către,
Biroul Permanent al Senatului,
În temeiul art. 88 din Regulamentul Senatului şi al art. 74 alin. 4 din Constituţia României, republicată, vă înaintez, în vederea dezbaterii şi adoptării, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, însoţită de expunerea de motive.
Initiatori:
Crin Antonescu, senator PNL, Andrei Gerea, deputat PNL, George Scutaru, deputat PNL
[Din] EXPUNEREA DE MOTIVE
1.      Descrierea situatiei actuale
… Neajunsul textului în vigoare este că, deşi din punct de vedere istoric lucrurile sunt clare, negaţioniştii de astăzi găsesc scăpări prin faptul că teritoriile actuale ale României nu mai corespund cu cele administrate în acea perioadă de guvernele istorice. Prin urmare, considerăm că introducerea unei noi definiţii este de natură să înlăture atât neajunsurile juridice, cât şi să îndrepte un adevăr istoric constând în aceea că doar guvernele de la acea dată se fac vinovate de paticiparea la holocaust în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944 şi nu trebuie aruncat stigmatul peste timp, nici asupra statului roman şi nici asupra generaţiilor ce au urmat perioadei în cauză.
în România, fascismul a luat denumirea de Mişcarea legionară sau titulaturi ale unor partide sub care aceasta a funcţionat până în ianuarie 1941 (Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de Fier, Totul pentru Ţară).
După decembrie 1989, mişcări, asociaţii sau partide politice şi-au revendicat ideologia legionară şi desfăşoară în spaţiul public acţiuni de promovare a ideilor legionare. Practica juridică a demonstrat că neincluderea termenului legionar într-o reglementare care se referă la riscurile ce le poate produce extrema dreaptă identificată numai ca fascism, facilitează promovarea imaginii Mişcării legionare ca mişcare naţionalistă diferită de fascism. Astfel, mişcarea legionară nu ar intra sub incidenţa unor reglementări limitative pentru extremismul de dreapta…
In România, două reglementări statuează deja specificul legionarismului ca parte din familia mişcărilor fasciste:
1.  Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României, menţionează la art 3 lit h), acţiuni de inspiraţie legionară printre ameninţări la adresa siguranţei naţionale:
„h) iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept.“
2.  Decizia nr. 1.709 din 09 martie 2012, adoptată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia I Civilă, în care se afirmă că „mişcarea legionară a fost în esenţă, organizaţie de tip paramilitar terorist, de orientare naţionalist fascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, şi antisemit.”
2.  Schimbări preconizate
Prin proiectul de act normativ se propune [spicuiri]:
–     includerea între faptele, simbolurile şi organizaţiile interzise şi a celor cu caracter legionar;
–   Reformularea art. 5 din lege astfel încât să intre sub incidenţa legii atât fapta persoanei de a promova în public, cultul persoanelor vinovate de crime de război sau crime contra umanităţii, cât şi fapta de a promova în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe
-          promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau desfăşurarea în public a unei activităţi temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe
… Europa cunoaşte, în aceste zile, o recrudescenţă a mişcărilor neofasciste antidemocratice, periclitând, nu de puţine ori, liniştea socială... moment care ne îndeamnă, încă odată, la o reflecţie asupra tragediei şi atrocităţilor prin care a trecut poporul evreu, şi la găsirea acelor metode sau mecanisme legislative pentru a preveni relansarea ideilor rasismului, ale cultului urii şi dispreţului faţă de fiinţa umană.
Menţionăm faptul că, pentru elaborarea acestei propuneri legislative, am beneficiat de sprijinul specializat al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.
Faţă de cele prezentate vă supunem spre dezbatere şi adoptare această iniţiativă legislativă care – suntem convinşi – va beneficia de sprijinul instituţiilor statului cu atribuţii în domeniu, iar clasa politică, indiferent de apartenenţa doctrinară se va alătura acestui demers.
PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR   – SENATUL
LEGE
Parlamentul adoptă prezenta lege.
ART. I – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.    Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Ordonanţă de urgenţă privind combaterea infracţiunilor şi interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”.
„Art. 5 – Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, crime de război sau crime contra umanităţii, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în sensul dat de art. 2 lit. a) din prezenta ordonanţă de urgenţă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi”.Protagoniştii, senatorii „iniţiatori” din partea PNL: Crin Antonescu, un personaj caragialesc a cărui retragere din poziţia de candidat prezidenţial şi apoi chiar şi din viaţa politică nu poate fi pusă decât în corelaţie cu un dosar cu care este şantajat. Pe scurt: un şantajabil.
George Scutaru: un fost corespondent ProTV la Moscova, devenit un meteoric consilier prezidenţial al lui Klaus Iohannis, pentru a fi „retras” de DNA în arest la domiciliu pentru o mita de… 1 milion de euro. Concret: un şpăgar corupt. Şi nu doar atât…
Andrei Gerea: un personaj şters, a cărui biografie, după ce o parcurgem, nu putem exclama… decât: traseu tipic securistic.
Şi, momentan, ultimul pe listă, deputatul-turnător Ciprian Nica, care a preluat şi promovat la Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor, falsificând adevărul, „Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”. Ciprian Nica, la fel ca Dan Puric, şi-a turnat colegii la Securitate încă de pe băncile şcolii. Tot la fel ca Dan Puric, a susţinut că turnătoriile nu sunt ale lui, apoi că a fost şantajat şi că, de fapt, n-a ştiut ce face. Instanţa, ca şi CNSAS, a concluzionat, corect, contrariul: Deputatul PSD Ciprian Nica a fost declarat colaborator al Securității. În ciuda deciziei definitive a  Curţii de Apel din aprilie 2014  acest personaj este, încă, membru de vază al Comisiei Juridice din Camera Deputaților, o comisie cu cântec, din care mai fac parte „o păpuşă şi un tehnician auto“. Mai mult, nu am auzit ca Parchetul General – respectiv Procurori ai Secţiei de Urmărire Penală şi Criminalistică – să se fi autosesizat pentru faptul că Ciprian Nica, aflat la al doilea mandat de deputat, aşadar semnând de două ori Declaraţia pe propria răspundere de necolaborare cu Securitatea (!), nu este încă cercetat pentru fals în acte publice şi uz de fals în mod repetat.
Nu în ultimul rând, Institutul „Elie Wiesel”, autorul de facto al acestui proiect, care poartă numele unui impostor al Holocaustului şi al cărui director, Alexandru Florian, un personaj care urăşte pe faţă românii şi care a cerut abominabil, in stil stalinist, demolarea bustului lui Mircea Vulcănescu din Capitală, a fost dovedit drept un mincinos cronic în cazul Valeriu Gafencu, afirmând în mod ticălos, în dezbaterea de la Primăria Târgu Ocna, că cel căruia i se conferise titlul de Cetăţean de Onoare a fost condamnat pentru implicare în „rebeliunea legionară”. Falsul a fost demonstrat cu documente CNSAS iar decizia de retragere a Cetăţeniei de Onoare pentru „Sfântul Inchisorilor”, votată la presiunile şi în baza afirmaţiilor mincinoase ale lui Florian, a fost contestată, distincţia post-mortem fiind recâştigată, definitiv, în Instanţă.
Aceştia sunt „moraliştii” penali care vor să-i interzică pe Vulcănescu, Gyr, Eliade, Cioran, Crainic, Ţuţea şi restul geniilor generaţiei interbelice. Ziarul „Curentul” atrage atenţia asupra acestei enormităţii…
„Mișcarea legionară a fost o mișcare autohtonă, născută din grupări studențești anticomuniste, între care una era condusă de Corneliu Zelea Codreanu… Să nu credeți, cum spun adversarii Mișcării Legionare, că a fost o copie a nazismului sau a fascismului.”( Neagu Djuvara, istoric)

„… E greu de înțeles cărei nevoi a societății îi răspunde interzicerea fascismului într-o țară care nu a cunoscut acest regim nici măcar o zi,
și încă mai greu de priceput – de ce promovarea comunismului este în continuare permisă, în ciuda miilor de oameni omorâți în închisori.” (Alin Mureșan, istoric)

Este remarcabilă asprimea pedepselor, la fel și momentul ales de a propune această lege, având în vedere că România nu se confruntă cu partide de extremă dreaptă aspirante la guvernare, cum există de exemplu în Ungaria sau Grecia, chiar dacă unul dintre motivele autorilor este că „după decembrie 1989, mişcări, asociaţii sau partide politice şi-au revendicat ideologia legionară şi desfăşoară în spaţiul public acţiuni de promovare a ideilor legionare”.
Fără a intra într-o discuție mai amplă legată de istoria Mișcării Legionare, vreau să menționez cum acest subiect a fost tratat foarte simplist, legionarismul fiind condamnat ca un fenomen de extremism, rasism și xenofobism, fără o prezentare obiectivă a faptelor săvârșite de legionari, cât și contextul din anii 1930 în care această organizație a existat. Pentru cine dorește o descriere obiectivă și detaliată a Mișcării Legionare, recomand articolul excelent din Bucovina Profundă.
propunerea lui Antonescu nu este împotriva așa zișilor „legionari”, ci împotriva dreptului la libera exprimare a cetățeanului român. Cum România este membră UE și NATO, aplicarea metodelor de cenzură folosite de vechii comuniști ar fi condamnate de fiecare țară democratică cu drept de liberă exprimare. De aceea, există o nevoie de metode evoluate și subtile, care au același efect ca cele vechi…
La suprafață, legea pedepsește doar pe cei care promovează rasismul, xenofobia și legionarismul; citind cu atenție, propunerea este scrisă în așa fel încât orice fel de protest antiguvern, orice dorință de apărare a interesului național și identificare cu nația română poate fi catalogat promovare a „ ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare”. De asemenea, orice fel de simboluri, cum sunt „drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut” pot fi considerate drept promovare a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor legionare, fasciste, rasiste, etc. și pot fi pedepsite aspru. Ce lipsește cu desărvâșire din această propunere este o definiție clară a ceea ce înseamnă o idee, concepție sau doctrină. În ce constă recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice” și care este definiția „naţionalismului extremist”? Cine sunt persoane considerate „vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii , crime de război sau crime contra umanităţii”? De ce nu sunt incluși foștii comuniști și securiști de elită?
În cazul aprobării, această lege riscă să fie aplicată în mod  abuziv de autoritățile statului, iar, având  în vedere grava situație în care se află economia românească, cu probabilitate mare, va fi abuzivă. Încalcă drepturile elementare unui cetățean la libera exprimare a ideilor și opiniilor personale și reprezintă un pas înapoi la acel sistem morbid, care a ucis disidenți, intelectuali, și figuri spirituale pe bandă rulantă, la turnători, securiști, supraveghere totală a populației, generații întregi distruse și o țară întoarsă în Evul Mediu.

… Patriotismul se referă la acţiunea de a-ţi apăra propriul teritoriu, al ţării în care te-ai născut şi de care aparţii. Patriotismul este sentiment de dragoste şi devotament faţă de patrie.
Naţionalismul se referă la acţiunea de a-ţi apăra conaţionalii, de a sprijini poporul în virtutea naţiei lor, în virtutea faptului că eşti de acelaşi sânge. Naţionalismul este ataşamentul faţă de specificul şi tradiţile propriei naţiuni, este conştiinţa că aparţii unui anumit grup etnic, este o doctrină din care se revendică din tradiţia şi din aspiraţiile exclusiv naţionale, chiar dacă acelaşi cuvânt defineşte şi o formă de şovinism provenită din tendinţa de a aprecia exclusiv şi exagerat tot ce aparţine proprie naţiuni.

Acestea nu sunt doar nişte concepte abstracte, ele sunt motivele pentru care România a ajuns la graniţele sale în 1918. Asta au celebrat românii pe 1 Decembrie [ziua națională]. Sacrificiul milioanelor de români care au murit de-a lungul istoriei pentru ca românii să aibă dreptul de a locui în pământul lor strămoşesc, de a-l apăra de intereferenţe străine rău-voitoare şi de-a-şi păzi locuitorii împotriva pericolelor fizice, morale şi de credinţă…
Ca urmare a unor decizii istorice şi după încă un război mondial care le-a cerut iarăşi patriotism şi naţionalism românilor şi prin urmare, sacrificiu, teritoriul ţării a fost limitat în anii ’40, ajungând  la forma pe care o cunoaştem toţi astăzi. Această ţară a fost lăsată întreagă după Revoluţia din 1989, ca moştenire, celor care au promis că vor elimina comunismul, că îl vor stârpi, împreună cu toate relele fizice, morale, de credinţă şi psihice pe care i le-a cauzat poporului. Condamnarea comunismului în România a devenit un fapt istoric. Cenzura a căzut. Libertatea de exprimare a devenit apărată constituţional. Dosarele Securităţii s-au deschis, şi mult amar ce l-au suferit conaţionali creştini în vremea comunismului a început să se afle. Mă refer mai ales la sutele de mii de intelectuali români care au suferit acuzaţii nedrepte, care au fost arestaţi sub etichete şi acuzaţii inventate, au  murit sub tortură în închisorile comunismului sau după muncă silnică, lucrând  la Canalul Dunăre-Marea Neagră. Au fost umiliţi, exterminaţi, iar memoria le-a fost întinată în vremea comunismului. Despre prea mulţi dintre ei nici nu ştim unde le-au putrezit oasele. Aceştia au fost naţionalişti, pentru că le-a păsat de poporul român şi au suferit pentru români şi pentru convingerile lor religioase, politice şi pentru viaţa pe care şi-au închinat-o pentru neam şi ţară 
Atenţie! În referirile pe care le facem la istorie, consider că este important să facem următoarele deosebiri: nu toţi naţionaliştii au fost legionari. De pildă, tot în perioada interbelică, A.C.Cuza sau Nicolae Iorga au creat nişte doctrine naţionaliste, deşi erau in conflict cu Miscarea Legionară. Nu toţi intelectualii persecutaţi de comunişti au fost nationalişti în sens politic: Iuliu Maniu era ţărănist, Gheorghe Brătianu era liberal, Lucreţiu Pătrăşcanu era chiar comunist, si multe alte exemple mai putin cunoscute de intelectuali din alte arii politice.
În acelaşi timp, trebuie ţinut cont că marea majoritate a legionarilor erau intelectuali, nu asasini politiciAsasinatele politice comise de unii legionari au constituit excepţia şi nu regula şi trebuie judecate în contextul istoric.
Nu toţi ortodocşii au fost legionari – ceea ce ne aduce la situaţia din ziua de astăzi, în care se pune accent pe motivul pentru care unii din cei care au murit sau au fost persecutaţi în închisorile comuniste sunt apreciaţi ca eroi.
Sunt apreciaţi ca eroi pentru că au fost  legionari?
Sunt apreciaţi ca eroi pentru că au fost ortodocşi?
Sunt apreciaţi ca eroi pentru că au protestat împotriva comunismului ca regim totalitar?
Sunt apreciaţi ca eroi pentru că au fost naţionalişti?
Sunt apreciaţi ca eroi pentru că au fost patrioţi?
Legea… propusă de Crin Antonescu, George Scutaru  şi Andrei Gerea specifică faptul că cei care manifestă în mod public simpatie şi/sau apreciere pentru idealuri legionare, pentru mişcarea legionară, pentru acţiuni specifice legionarilor şi/sau pentru persoane identificate sau etichetate ca legionari, riscă închisoarea cu până la 15 ani. Această lege nouă este una împotriva democraţiei… : condamnă şi idei!...
Această modificare a legii are două ţinte principale. Prima ţintă, aparent în mod direct, sunt protestatarii... Cetăţenilor români care îşi manifestă naţionalismul şi patriotismul protestând în stradă li se suspendă dreptul constituţional de exprimare a propriilor opinii, li se încalcă dreptul uman la manifestarea conştiinţei şi raţiunii, sunt supuşi discriminării pe baza opiniilor politice, li se încalcă prezumţia de nevinovăţie şi le aduce atingeri onoarei şi reputaţiei. Autorităţile au dreptul, pe baza acestei legi, de a-i declara legionari, prin extensie, pe toţi cei care îşi manifestă naţionalismul şi patriotismul paşnic, de exemplu scriind şi publicând un articol...
A doua ţintă este una istorică. Proiectul de modificare al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 a fost depusă de către Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Weisel” (INSHR-EW), care a militat în ultima vreme pentru
·         retragerea titlului de cetăţean de onoare Sfântului Valerie Gafencu, mucenicul temniţelor comuniste din România
·         pentru retragerea titlului de cetăţean de onoare părintelui Justin Pârvu, pe temeiul că aceştia au fost simpatizanţi ai legionarilor. Cel puţin în cazul pr. Justin Pârvu, autorităţile au refuzat întemeiat propunerea.
·         defăimarea lui Ion Gavrilă Ogoranu, motiv pentru care a fost organizată o conferinţă foarte tensionată
Istoria ne spune şi că legionarilor li s-a refuzat participarea la alegerile parlamentare, iar aceştia au fost vânaţi, închişi şi ucişi cu sălbăticie de trei regimuri succesive: regimul regelui Carol, regimul Mareșalului Antonescu şi regimul comunist…
Aceasta este una dintre cele mai periculoase iniţiative legislative din cele despre care am auzit, pentru că nu loveşte doar în viitorul României, ci loveşte şi în trecutul ei. Prin efectele sale, nu face altceva decât să consimtă crimele comunismului şi să continue sub altă formă dictatura, absolutismul şi extremismul comunist al lui Ceaușescu …
Să zicem că trei prieteni se întâlnescu într-o cafenea la un ceai, se salută cu „Doamne ajută!” şi încep să-i povestească unui al patrulea despre ce om minunat a fost părintele Justin Pârvu şi îi povestesc despre suferinţele din viaţa lui, precum şi despre cinstirea care i s-a adus la înmormântare. În acest caz, nimic nu opreşte autorităţile, conform acestei legi să aresteze această „organizaţie formată din trei persoane care îşi desfăşoară activitatea temporar” (într-o după-amiază) „în scopul promovării ideilor legionare şi care folosesc simboluri legionare”, deoarece astfel ei „au comis crime împotriva păcii şi omenirii”. În curând, s-ar putea să se impună pe baza acestei legi că şi crucile şi icoanele să fie date jos de pe pereţii oricărei şcoli şi instituţii ale statului pentru că ar fi legionare. Va mai fi legal pentru un creştin să îşi facă cruce când trece pe lângă o biserică sau va trebui să se uite în jur ca să vadă dacă nu cumva e vreun poliţist?
Şi această lege nu aduce atingere doar ortodocşilor. Să ne amintim că şi Mircea Eliade, marele istoric al religiilor [lumii] a fost legionar. Cine riscăm să stabilească precis care din ideile filosofice ale lui Mircea Eliade au fost legionare şi care nu, pe baza acestei legi? Vreun birocrat incult care execută o lege pe care o poate interpreta cum vrea?

Ceea ce s-a întâmplat zilele trecute în comisia juridică a Camerei Deputaților încalcă drepturile omului și legislația internațională. Un grup de deputați legați ombilical de regimul comunist și unii dintre ei de Securitatea comunistă, cu nostalgii din perioada  mineriadelor  lui Ion Iliescu din anii 1990, când se făcea ordine cu IMGB și minerii din Valea Jiului, au votat un amendament la Ordonanța nr. 31/2002, care încalcă orice normă de drept și cutumă democratică. Niște parlamentari s-au substituit fraudulos istoricilor și au hotărât să falsifice istoria României și să considere Mișcarea Legionară o organizație fascistă, ceea ce nu e adevăratComunistul de factură securistă Ciprian Nica a susținut în Comisia juridică un amendament la legea pentru modificarea Ordonanței 31/2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și al promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii prin care „mișcarea legionară este considerată o organizație fascistă care a activat în perioada 1927 – 1941 sub denumirea de Legiunea „Arhanghelului Mihail”, Garda de Fier și Partidul Totul pentru Țară, conform publicației Curentul. Colegii din comisia juridică, care s-au născut la școala PCR și a lui Ion Iliescu au votat amendamentul fără să gândească, după ce și-au alocat pensii nesimțite prin lege. Dacă acest amendament va trece în plen, prigoana dictatorială bolșevică a anilor 50 va reveni în România în cel mai abject mod.
Sigur că falsificatorii comuniști ai istoriei din parlament nu au dreptate. Ei se substituie istoricilor la o comandă futilă venită din afară și din partea Institutului Elie Wiesel, care încă e coordonat, din păcate, de fiul unui fost bolșevic marxist care a instaurat cu tancul sovietic comunismul în România. Ciudat că șefii Institutului Elie Wiesel s-au aliat cu comuniștii și securiștii din parlament să le treacă amendamentul. Adevărul istoric e altul și nu poate fi falsificat de foștii securiști și copii bolșevicilor care, încă, conduc țara noastră prin parlamentul care vrea să anuleze Justiția, ca politicenii să poată fura în continuare liberi.
În 1946 Tribunalul de la Nuremberg organizat de Aliați a hotărât  irefutabil că Mișcarea Legionară nu a fost o organizație fascistă, a absolvit-o de orice crimă de război, și mai mult,  a fost considerată o victimă a regimului  nazist [german] și a regimului Mareșalului Antonescu [în România]. Pe baza hotărârii definitive a Tribunalului de la Nuremberg, SUA și NATO au colaborat cu singura forță politică organizată din Exil în anii 50, Mișcarea Legionară, în parașutarea cu avioane militare americane a luptătorilor anticomuniști în munții României ocupate de sovietici.
Recenta falsificare a istoriei din comisia juridică a Camerei Deputaților prin amendamentul comunisto-securisto-bolșevic la Ordonanța nr. 31/2002 e caduc. Istoricii se pot pronunța despre istoria României, nu niște parlamentari. Mai mult, dacă acest amendament va fi votat în plen, pe viitor, România va avea grave probleme la CEDO și la organismele internaționale de justiție și drepturile omului. Pe baza hotărârilor Tribunalului de la Nurmeberg orice condamnat pe baza noului amendament aprobat ilegal și neconstituțional de către comisia juridică a Camerei Deputaților pentru Ordonanța nr. 31/2002 va câștiga procesele la CEDO cu punerea la plata a statului român pentru despăgubiri de milioane de euro din taxele și impozitele românilor, pentru că se încalcă legislația internațională și drepturile omului. Normal despăgubirile ar trebui să le plătească nominal cei din comisia juridică care au votat cu ochii închiși un amendament care încalcă flagrant legislația internațională și drepturile omului.
Dincolo de aceste încălcări ale democrației, drepturilor omului, legislației internaționale și a Constituției României – votul din comisia juridică are alte substraturi mult mai profunde și perverse în același timp. Teama de reînființarea unui partid cu ideologie și acțiune politică identică cu a Mișcării Legionare de mare succes la mase e puțin probabilă. În ultimii ani organizațiile care s-au revendicat din Mișcarea Legionară nu au obținut mai mult de câteva mii de voturi la alegeri. Cheia amendamentului propus de Institutul Elie Wiesel e în altă parte, nu la frica că ar  reînvia Mișcarea Legionară ca partid politic de succes electoral, ci „războiul” are puternice conotații religioase. Institutul Elie Wiesel e avangarda implementării ateismului și neo-marxismului în societate și a respingerii unei viziuni religioase a lumii, atât în România, SUA, Europa sau Israel. Prin acest amendament aplicat la Ordonanța 31/2002 se urmărește blocarea canonizării Sfinților Închisorilor și se pune presiune pe Biserica Ortodoxă Română să nu-i recunoască pe martirii și mucenicii din închisorile comuniste, majoritatea fiind membri ai Mișcării Legionare. Un prim semnal a fost dat anul trecut când i s-a retras titlul de cetățean de onoare a orașului Târgu Ocna lui Valeriu Gafencu, la cererea Institutului Elie Wiesel. La presiunea opiniei publice, care îi consideră pe Sfinții Închisorilor adevărați sfinți populari, BOR [Biserica Ortodoxă Română] e obligată să-i canonizeze, cu atât mai mult cu cât există exemplu Bisericii Ortodoxe Ruse, care a canonizat după 1990 aproape 3000 de martiri ruși morți în gulagul sovietic. Prin acest amendament votat în comisia juridică a Camerei Deputaților se speră că se va reuși blocarea canonizării Sfinților Închisorilor, deoarece majoritatea acestora au fost legionari. Începutul unui demers juridic bisericesc public de recunoaștere a mucenicilor din închisori ca sfinți – ar intra sub incidența legii, deci a Ordonanței nr. 31/2002 modificate, ce prevede în plină „democrație” ani grei de pușcărie pentru cei care gândesc liber și iubesc valorile, tradițiile și pe cei care ne-au redat demnitatea ca popor: Sfinții Închisorilor. E clar că modificarea stupidă a Ordonanței nr. 31/2002 făcută din pix și fără cunoașterea istoriei și a legislației internaționale va avea darul să ofere neamului românesc o nouă generație de mucenici și martiri români întru Hristos și onor popor român.  

În documentul semnat de directorul Institutul National pentru Studiul Totalitarismului, Radu  Ciuceanu, se afirmă că
„întemeietorii Legiunii nu au elaborat o doctrină, un program în sensul deplin al termenului. În lucrarea sa, Pentru legionari (1936), Corneliu Zelea Codreanu arată că piatra unghiulară de la care pornește Legiunea este omul, nu programul politic”.
Caracteristicile legionarismului sunt – conform documentului: „educarea tineretului în spiritul naționalismului, al promovării vechilor tradiții ale poporului român, anti-bolșevismul, reformarea economică, socială și politică a societății românești, având o componentă religioasă puternică, aceasta din urmă conferind un caracter original Mișcării Legionare în contextul mișcărilor de extremă dreaptă europene ale vremii”.
În continuare, documentul afirmă: „Mișcarea Legionară nu poate fi inclusă automat, a priori, în curentul fascist, încă nedefinit complet și perceput astăzi ca depersonalizat la scară europeană pentru că se nesocotesc trăsăturile fundamental naționale”.
În ceea ce privește legăturile legionarismului cu fascismul italian și național-socialismul german,
ACADEMIA ROMANA face următoarele observații:
„Aversiunea față de bolșevism și lupta împotriva acestuia apropie Mișcarea Legionară de specificul epocii, de fascismul italian și de național-socialismul german, dar fără a permite înglobarea sa într-una din aceste doctrine. Elementele de doctrină legionară apără și promovează tradiționalismul, specificul și realitățile românești, apărarea creștinismului ortodox, cerința instaurării unui stat autoritar, formarea unei elite disciplinate, naționaliste, care să educe masele în același spirit, revoluția spirituală, care să conducă la formarea omului nou, cetățean având calități superioare, devotament și spirit de jertfă pentru interesul național”.
Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului susține că legionarii și-au demonstrat din plin calitatea de luptători anti-comuniști.
„Componenta majoră a mișcării naționale de rezistență anticomuniste din România a fost legionară, realitate ilustrată de procentul major al deținuților politici din perioada 1945-1964, apreciat la 75%”, se notează în document.
În final, se citează declarația publică a academician Dan Berindei, Președintele de Onoare al Secției de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române, în care se afirmă că
„Mișcarea Legionară nu poate fi calificată drept ‘fascistă’ întrucât nu întrunește, prin elementele de doctrină pe care le-a adoptat și promovat, un caracter ideologic fascist”.„Legea nu ţine cont de rigorile constituţionale. Concret, proiectul de lege instituie o categorie specială de persoane vinovate care n-au fost condamnate, n-au fost trecute printr-un proces. Apartenenţa la Mişcarea Legionară, care a cunoscut grade diferite de identificare şi respectiv responsabilitate, ca şi în cazul membrilor altor formaţiuni de ieri sau de azi, nu determină automat vinovăţia unei persoane. În esenţă, această dispoziţie incriminează prin generalizare un întreg segment de populaţie pentru fapte comise de o mână de persoane. Or, răspunderea penală este individuală, nu colectivă. Trebuie urmărit fiecare autor, fiecare persoană în parte: când şi cât a aderat la respectivele principii, dacă s-a dezis la un moment dat, dacă a salutat crima sau chiar a încurajat-o etc. Sunt multe aspecte de luat în calcul. Pe scurt, nu putem fi extremişti în raport cu extremele!"
Totuşi, cele mai grave consecinţe pe care le poate avea această lege se vor manifesta atât asupra memoriei personalităţilor culturii şi spiritualităţii româneşti interbelice care, deşi au activat direct sau doar au simpatizat Mişcarea Legionară, nu au fost niciodată dovedite că au comis acţiuni din sfera Holocaustului, cât şi asupra memoriei acelor legionari ucişi după 1947, pentru că s-au opus instaurării dictaturii comuniste, majoritatea dintre ei fiind legionari care nu au fost niciodată cu adevărat dovediţi în instanţele de judecată ale celor două regimuri de dictatură – Mareșal Antonescu  și Ceaușescu – că ar fi comis acţiuni criminale de natură anti-semită sau rasistă. Alături de aceştia, vor fi aruncaţi la groapa de gunoi a Istoriei şi anti-comuniştii care au fost condamnaţi de instanţele de judecată ale regimului comunist sub pretextul că au fost părtaşi la conspiraţii şi acţiuni de sorginte legionară etc., aşa cum se obişnuia în Republica Populară Română a anilor 50 să fie judecaţi „duşmanii poporului”.


  
… Mulţi membri marcanţi ai elitei româneşti din generaţia interbelică au fost legionari – Nae Ionescu, Mircea Eliade etc.
Groaznic este că, în multe cazuri, aceştia nu au fost legionari; regimul comunist (şi profund anti-românesc), impus cu tancurile de Moscova –  s-a grăbit să-i eticheteze pe mulţi…  
… Sub imperiul acestei legi, românii vor fi împiedicaţi de acum să afle despre aportul  real  la cultura românească al unor oameni precum Nae Ionescu, Petre Ţuţea, Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, sau a unor adevăraţi martiri şi oameni politici de seamă ai României, precum Mircea Vulcănescu.


Creştinismul, ca forţă incontestabilă şi invincibilă de Libertate şi Cunoaştere, a fost întotdeauna o frică pentru despoţi. De altfel, nici acum nu e blamat direct – ar fi un detriment electoral (dacă mai contează), şi nu e prea clar care e intenţia născocirilor inovatoare din Ordonanța 31/2002 revizuită, dacă, presaţi pe jugulară de FMI, DNA şi alte crize multilateral dezvoltate, au simţit nevoia ca, deşi nu mai există de mai bine de 70 de ani  Mişcarea Legionară, totuşi s-o ofenseze retrospectiv nesatisfăcută de faptul că ea nu există,  nici de sutele de mii de morţi cu care generaţia trecută şi-a plătit îndrăzneala de a visa la libertate. De remarcat e că legea nu precizează ce este legionarismul şi în baza căror cercetări ştiinţifice şi realităţi istorice este damnat 
Legionarismul este asumarea, uneori chiar cu preţul vieţii personale, a condiţiei simultane de a fi creştin şi român, sau  pe scurt: a fi om. De aceea, nici măcar statul comunist în cea mai bolşevică perioadă a sa n-a îndrăznit să emită o lege oficială împotriva legionarismului, fiindcă nu s-ar mai fi putut numi pe sine socialist dacă incrimina… socialul! Dacă fasciştii, naziştii, bolşevicii, au urât până la crimă – legionarii au iubit până la jertfa de sine. Osemintele lor stau mărturie de câte torturi au îndurat, ca să apere principiile Evangheliei, ale bunătăţii, iertării şi dragostei. Cum să pui în aceeaşi balanţă categorii atât de antagonice?...

Ordonanța 31 este expresia legislativă a marxismului, ca doctrină de stat în România anului 2015:
„Românii sunt un popor fără istorie, destinat să piară în furtuna revoluţiei mondiale. Ei sunt suporteri fanatici ai contra-revoluţiei şi vor rămâne astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor existenţă, în general, reprezintă prin ea însăşi, un protest contra unei măreţe revoluţii istorice. Dispariţia [românilor] de pe faţa pământului va fi un pas înainte.” (Friedrich Engels)…
… Miezul de simţire şi gândire a românimii, fie că moare de foame fizică în ţară, fie că moare de foame spirituală înafara ţării, nu rămâne inertă la atentatele împotriva libertăţii pentru care s-a murit cu miile – în 1948-64 elita, în 1964-89 oamenii de cultură, în 1989 tineretul, iar de atunci încoace bătrânii, bolnavii şi… sfinţii [urmează].
Modificarea Ordonanței 31 – ca multe alte legi din universul nihilist pre-apocaliptic – pune şi ea semnul egal între crimă şi virtute…

  
Cine demonizează Miscarea Legionară lovește direct sau indirect în toată rezistența anticomunistă și amputează o mare parte a memoriei naționale și a identității românești creștine. Rezultatul?
Vom fi un popor mutilat sufletește cu creierul spălat. Iar comunismul va fi reabilitat în fața istoriei. Primul pas în acest sens se face acum sub ochii noștri. Oare dintre marile voci ale gândirii și culturii naționale actuale va avea cineva curajul să ia atitudine?  

Academia Română: Mişcarea Legionară nu a fost „fascistă”.


O propunere de modificare a Ordonanţei de Urgenţă 31/2002, prin care ar urma să fie interzise complet – mai rău ca pe vremea comuniştilor! – toate minţile sclipitoare ale generaţiei de foc interbelice, urmează să treacă prin maşina de vot a Camerei Deputaţilor.
Eliade, Cioran şi Gyr sunt în pericol de a fi interzişi de
un turnător al Securităţii (Ciprian Nica),
un şantajabil (Crin Antonescu)
şi un şpagar de milioane de euro (George Scutaru)…

Amendamentul aberant sfidează adevărul istoric şi pune semnul de egalitate între fascism / nazism şi mişcarea naţionalistă interbelică Legiunea Arhanghelul Mihail – fondată în urmă cu exact 88 de ani, pe 24 iunie 1927 – prima organizaţie anticomunistă din lume...

La capitolul „criminali de război” se prevede că
·       statuile, daca există, vor fi dărâmate,
·       denumirile străzilor sau liceelor schimbate,
·       organizaţiile in memoriam desfiinţate
·       şi scrierile acestora interzise.
După 1945, ocupanţii sovietici ai Românei au interzis peste 10.000 de titluri şi publicaţii, cărţi deja publicate fiind arse de multe ori în piaţa publică. Iată cum, în 2015, se repetă acelaşi holocaust al culturii române, de data aceasta fiind prevăzute şi pedepse aspre, de până la 10 ani închisoare (!) pentru promovarea unor astfel de scrieri „fasciste”.

Sunt încălcate, flagrant, cel puţin 3 articole din Constituţie:
ARTICOLUL 29 – Libertatea conştiinţei,
ARTICOLUL 30 – Libertatea de exprimare,
ARTICOLUL 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi…


ACADEMIA ROMANA
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI
Proiect de lege iniţiat de parlamentarii PNL                      Proiect adoptat de Senat la 8 aprilie 2014
Observaţii
Mişcarea Legionară este o organizaţie care aparţine extremei drepte din România, creată la 24 iunie 1927 de către Corneliu Zelea Codreanu, Ionel Moţa, Ilie Gârneaţă, Radu Mironovici, sub numele de Legiunea Arhanghelul Mihail (şi NU Arhanghelului).
Ea se încadrează în contextul general al refacerii şi reformării societăţii româneşti după 1918, manifestându-se cu deosebire în marile oraşe, cu aderenţă în rândurile studenţilor, a unei părţi a intelectualităţii, a clerului ortodox şi a micii burgehzii.
Întemeietorii Legiunii nu au elaborat o doctrină, un program  în sensul deplin al  termenului. În lucrarea sa, Pentru legionari (1936), Corneliu Zelea Codreanu arată că piatra unghiulară de la care porneşte Legiunea este omul, nu programul politic.
Accentul se pune pe crearea elitei politice ca proces de acumulări lente şi pe educarea tineretului în spiritul naţionalismului, al promovării vechilor  tradiţii ale poporului român, antibolşevismul, reformarea economică, socială şi politică a societăţii româneşti, având o componentă religioasă puternică, aceasta din urmă conferind un caracter original  Mişcării Legionare în contextul mişcărilor de extremă dreaptă europene ale vremii.

Prin valorile promovate, Mişcarea Legionară nu poate fi inclusă automat, a priori, în curentul „fascist“
Elementele de doctrină legionară
§  apără şi promovează tradiţionalismul,
§                                    specificul şi realităţile româneşti,
§  apărarea creştinismului ortodox,
§  cerinţa instaurării unui stat autoritar,
§  formarea unei elite disciplinate, naţionaliste, care să educe masele în acelaşi spirit,
§  revoluţia spirituală, care să conducă la formarea „omului nou” – cetăţean având calităţi superioare, devotament şi spirit de jertfă pentru interesul naţional.

Persecutată de la înfiinţare, scoasă în afara legii de mai multe ori pînă la interzicerea din 1937, Mişcarea Legionară a avut, ca membri şi simpatizanţi, parte importantă a elitei intelectualităţii interbelice: Nae Ionescu, Mircea Eliade, Vladimir Dumitrescu, Vasile Christescu, Constantin Noica, Dan Barbilian, Petre Tuţea, Radu Demetrescu-Gyr etc.…TRIBUNALUL INTERNAŢIONAL DE LA NÜRNBERG, PRIN COMISIA DE ANCHETĂ, A SCOS DE SUB ACUZARE MIŞCAREA LEGIONARĂALTE PĂRERI:


***O lege promulgată de președintele României, Klaus Iohannis, îi transformă în infractori pe mulți dintre românii care au plătit cu mulți ani de închisoare crezul lor creștin și anticomunist.
Președintele Iohannis a promulgat, miercuri[ 22 iulie 2015], așa numita „Lege Antilegionara", respectiv modificările la Ordonanța 31/2002.


˂˂Spre deosebire de alţi confraţi, nu există la Ion Şiugariu – intelectual format la umbra Gândirii – urmele unui crez de stânga. Colaborator cu Pan Vizirescu şi Ovid Caledoniu la Muncitorul Naţional Român – publicaţie oficială, funcţionar de nevoie al Statului, apoi şef de cabinet al ministrului Ion Petrovici în guvernul Antonescu, gândea altfel decât Mihai Beniuc [care era un poet realist-socialist].
După 1990 pare a fi revendicat* în chip gălăgios – ca în alte cazuri şi fără nici o probă – de dreapta legionară.
Ca şi Vintilă Horia, victimă cunoscută şi tragică a unor astfel de alegaţii, Ion Şiugariu nu are nimic cu Legiunea. Are în schimb cu cea mai curată idee naţională românească, pentru care a înţeles să-şi ofere viaţa.
Acum că Şiugariu e binecunoscut ca om şi ca erou, ar trebui să ne interesăm nu doar de biografia sa, dar să ne uităm mai mult la ceea ce contează: la operă, la poezia sa, la neliniştile conştiinţei sale scriitoriceşti.˃˃

(Ion Igna – articol apărut în revista Cultura a Fundației Culturale Române, 2014)

*  Bine ati venit [pe site-ul] Mişcarea Legionară
Monday, July 27 2015 @ 08:09 AM MDT
ION ŞIUGARIU de Nicolae Niţă
Saturday, December 13 2008 @ 11:23 AM MST
Scris de: garda
Vizualizari 1,074
Poetul legionar, Ion Siugariu, s'a nascut la 6 Iunie 1914 in Baita, langa Baia Mare. Scoala primara in Valea Borcutului. Din 1928 intra la "Scoala Normala" din Oradea, iar in 1931 trece la liceul "Emanoil Gojdu" din Oradea, fiind bursier pana la finele studiilor. Prin concurs obtine o bursa de studii la Universitatea "Oxford" din Anglia, insa poetul de mai tarziu prefera sa ramana in tara. Este momentul cand, la indemnurile profesorului său de-acum -cunoscutul critic literar Octav Sulutiu-, Ion Siugariu incepe sa scrie. Debuteaza in 1934 la revista "Observatorul" din Beius cu versuri. Colaboreaza apoi la revistele: "Familia" din Oradea, "Veac Nou" din Baia Mare, "Afirmarea" din Satu Mare, "Lanuri" din Medias, "Cronica", Baia Mare. In 1936, trece examenul de bacalaureat in fruntea promotiei. In 1937 pleaca la Bucuresti, inscriindu-se la Facultatea de Litere si Filozofie, specialitatea Filologia Moderna, unde se face remarcat de profesorul si omul de cultura filozofica Ion Petrovici.

Din 1939, impreuna cu Ovid Caledoniu, Miron Suru, Horia Nitulescu, Axente Sever Popovici, Octav Sulutiu, Stefan Stanescu, Mircea Chirnoaga, Mircea Streinul s.a., incepe sa colaboreze la noua revista aparuta "Mesterul Manole", condusa de Horia Vintila. Concomitent, colaboreaza intens si la alte reviste literare ale epocei de factura nationalista, printre care: "Vremea", "Decalogul", "Universul literar", "Gand Romanesc" din Cluj, "Curentul literar" si altele, cu poezii si critica literara. In Februarie 1942 sustine teza de licenta cu titlul "Aspectul jurnalistic in literatura moderna" si obtine calificativul "magna cum laude". Ia parte la luptele pentru eliberarea Transilvaniei si apoi la cele din Ungaria si Cehoslovacia. Grav ranit in luptele pentru orasul Brezno (Cehoslovacia), se stinge in dimineata zilei de 1 Februarie 1945, la ora 11.

Decorat post-mortem cu ordinul "Steaua Romaniei".


Vezi și PORTRETE ALE SCRIITORILOR LEGIONARI: http://miscarea.net/legionari4.html
***

Și paradoxul paradoxului, nihilismul sau… anihilarea:


în timp ce legea împotriva extremismului legionar (inexistent; prezumtiv!) anticipează victime (și colaterale: cultura, ortodoxia, eroii și martirii) –

la București, premierul și guvernul, echivalează milele turcești… în teren
și-l alocă musulmanilor fundamentaliști contemporani
pentru construirea celei mai mari moschei din Europa
și a unei Universități islamice pentru 6000 de studenți – nu teroriști!

Aceștia nu-i vor bântui – ca duhurile ortodoxe –
pe cei fățarnici și necredincioși!

Dar credeți că vor mai spune  Je suis Charlie”? Niciodată!


După intervenția în Istorie cu Legea 217/2015 –

România deschide poarta Viitorului: să intre extremismul islamic!

Dacă legionarii au fost ultranaționaliști și fundamentaliști – fundamentalismul musulman este de actualitate, viu și în extensie…

În Parlamentul României s-a dat aviz pentru alocarea terenului în perspectiva construirii celei mai mari moschei din Europa și a unei universități islamice pentru 6000 de studenți recrutați de pe tot cuprinsul lumii musulmane.

Cea mai mare moschee din Europa va fi construită la București. Guvernul a DONAT terenul
„Vom construi cea mai mare moschee dintr-o capitală europeană. Faptul că terenul ne-a fost atribuit nouă, comunităţii musulmane, de către Guvern, vorbeşte de la sine despre respectul şi înţelegerea etnică din România", afirmă muftiul Iusuf Murat, liderul spiritual al musulmanilor.
SURSA: http://www.activenews.ro/stiri-social/Cea-mai-MARE-moschee-din-Europa-va-fi-construita-la-Bucuresti.-Guvernul-a-DONAT-terenul-115982

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

APRECIEZ BUNA INTENȚIE!
NOTĂ: dacă nu aveți cont GOOGLE puteți lăsa un ”Comentariu” pentru oricare postare din Blog - alegând mai jos opțiunea ”Anonim” și declinându-vă identitatea sau aplicând e-mail-ul Dvs. imediat în continuarea mesajului creat... Cu încredere! S-AUZIM NUMAI DE BINE - CÂT MAI CURÂND! Cu prietenie A.M.